ขอเชิญร่วมประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔

ขอเชิญร่วมประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ เมษายน ณ วัดโพธิ์ ไฟรซิงค์


သင်္ကြန် Wasserfest

PDF: Songkran in Freising


เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ อันเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในต่างแดนทุกท่านมาร่วมสืบสานประเพณีไทยให้สืบต่อไปโดยร่วมกันทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม ร่วมสวดพระไตรปิฏกปและสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข นำความสงบร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตท่านและครอบครัว

อนึ่งทางวัดยังได้จัดสถานที่ไว้สำหรับท่านที่จะอัญเชิญพระพุทธรูปจากบ้านมาร่วมตั้งสรงน้ำที่วัดอีกด้วย


เวลาสวดพระไตรปิฏก

พระสุตตันตปิฏก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย สุตตนิบาต

เวลา 8:00-9:00 และ 19:30-20:30 เป็นประจำทุกวัน


คุณค่าของประเพณีสงกรานต์

  • เป็นวันแห่งความรัก ความผูกพันในครอบครัว ตอนที่เรายังเล็กพ่อแม่จะเตรียมเสื้อผ้าใหม่ไว้ให้เราใส่ไปวัด ลูกหลานก็จะเตรียมเสื้อผ้าให้ผู้ใหญ่ได้สวมใส่หลังการรดน้ำขอพร ทุกคนจะหาโอกาสกลับบ้านไปหาพ่อแม่เพื่อรดน้ำขอพร
  • เป็นวันแห่งการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
  • เป็นวันที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน เช่น การได้พบปะสังสรรค์ร่วมกันทำบุญ และการเล่นรดน้ำ
  • เป็นประเพณีที่ก่อให้เกิดความเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อม ทุกคนจะช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนและวัดวาอาราม
  • เป็นวันทำบุญให้ทาน ถือศีลปฏิบัติธรรมที่สำคัญวันหนึ่งของพุทธศาสนิกชน


สำหรับพี่น้องชาวไทยในต่างแดน โอกาสที่ท่านจะได้เดินทางกลับบ้านเพื่อไปรดน้ำขอพรจากพ่อแม่ในโอกาสวันสงกรานต์คงทำได้ไม่ง่ายนัก จึงขอเชิญมาร่วมกันทำความดี ปฏิบัติธรรม ตั้งจิตระลึกถึงพระคุณท่านและแผ่ส่วนกุศลไปยังพ่อแม่ผู้มีพระคุณทั้งหลายในโอกาสนี้โดยพร้อมกันเทอญ