Bodhi Vihara

Buddhistisches Kloster Freising

สมาชิกอุปถัมภ์

กำลังทำ

***แบบฟอร์ม ขอสมัครเป็น „สมาชิกอุปถัมภ์” วัดโพธิ์ ไฟร์ซิงค์***


การเป็น สมาชิกอุปถัมภ์ สามารถทำได้โดยการบริจาคปัจจัย ประจำรายเดือน เพี่อสนับสนุนวัด เงินบริจาคจะถูกจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนหลักๆ ของวัด เช่น ค่าเช่าวัด, ค่าประกันสุขภาพของสงฆ์, ค่าไฟฟ้า-น้ำประปา, ค่าโทรศัพท์ และ สิ่งจำเป็นประจำวันอื่นๆ

สมาชิกอุปถัมภ์ จะได้รับเชิญ ให้เข้าร่วมในการพบปะของสมาคม-ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา และร่วม กิจกรรมหลัก ๆ ของวัดด้วย นอกจากนี้ท่านจะยังได้รับวารสารของทางวัดจัดส่งให้ถึงบ้านฟรี(ยังอยู่ในขั้นวางแผน)

การเป็นสมาชิกอุปถัมภ์ เป็นรูปแบบพิเศษในการอุปถัมภ์วัดทางตรงของญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป โดยที่ท่านมิได้ มีสิทธิและหน้าที่ต่อสมาคมวัดโพธิ์ ไฟร์ซิงค์ เช่นสมาชิกทั่วไป แต่อย่างใด

———————————————————————————-

ข้าพเจ้าขอสมัครเป็น „สมาชิกอุปถัมภ์” วัดโพธิ์ :

ชื่อและนามสกุล  
หรือ บริษัท/ห้างร้าน  
ที่อยู่  
โทรศัพท์/แฟ็กซ์  
อีเมล์  

 และยินดีสนับสนุนวัด ด้วยการบริจาคปัจจัยจำนวน…………………€ ต่อ เดือน

โดยการโอนเงินอัตโนมัติ เข้าบัญชี : Buddhistisches Kloster Freising e.V.

ธนาคาร : Bankhaus Ludwig Sperrer, Freising

เลขที่บัญชี(Kontonummer) : 1202191

หมายเลขธนาคาร (BLZ) : 700 310 00

ณ., วันที่ …………………………………….. ลงชื่อ…………………………………………

———————————————————————————-

กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งกลับมาที่ :

Buddhistisches Kloster Bodhi Vihara

Domberg 10

85354 Freising

ดาวน์โหลด:

Foerdermitgliedschaft Thai PDF

Foerdermitgliedschaft Thai Word